http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Pictures/iStock_41166382_XLARGE.jpg
https://youtu.be/tcf718O5vnQ

Vad är insiktsförsäljning?

Vår metodik är enkel. Det handlar om att skapa värde och insikter istället för att prata om oss själva och våra produkter. 

Hämta vår rapport insiktsförsäljning här.

The Unified Business Model

The Unified Business Model är modellen som framtidssäkrar din sälj- och marknadsorganisation. Läs mer om hur du får ihop människor, processer och nyckeltal.

Hämta framtidens modell för sälj och marknad här.

Träffa oss på Inbound17 i Boston

Oliver Lopez är en av talarna på INBOUND17 i Boston där han pratar om hur du kan skapa värde som marknadsorganisation och få hela företaget att dra mot samma mål.

Läs mer här

Vi ger dig full kontroll

Våra Playbooks

På Structsales jobbar vi utifrån strategiska och taktiska planer. Vi samlar dessa i Playbooks. Läs mer om varför dessa lägger grunden till våra kunders framgång.

Läs mer här

Våra modeller

Våra unika modeller inom sälj- och marknadsföring, ger våra kunder kraftfulla verktyg samt insikter att använda i sin kritiska och viktiga affärsutveckling. 

Läs mer här

Några av våra referenser

Catalyst One

CatalystOnes utmaning var att börja jobba på ett nytt sätt med sin marknadsföring och försäljning. Att få ihop det digitala med det traditionella säljet var högst upp på agendan. Läs mer

Esri

Esri upplevede en utmaning att få marknads- och försäljningsorganisationen att jobba effektivare tillsammans för att skapa fler och bättre affärsmöjligheter. Läs mer

Swedavia

Stora organisationer har olika typer av problem. Den organisation Structsales fick uppdrag att arbeta med hade utmaningar inom strukturfrågor och ledningsfrågor. Läs mer

TechData

Att flytta fokus från produkt och pris, till att skapa värde för kunden. Läs mer

Senaste bloggposter