http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Pictures/iStock_41166382_XLARGE.jpg
https://youtu.be/tcf718O5vnQ

Analysera

Genom vår beprövade utvecklingsprocess lägger vi tillsammans med dig grunden för fortsatt utveckling. Structsales analysverktyg skapar unika insikter och förståelse för bästa möjliga avkastning på ditt investerade kapital.

Läs mer om vårt analyssteg här.

Rekommendera

Vår detaljerade rekommendation, är framtagen ur resultatet av den analys vi gör av din verksamhet. Denna rekommendation omfattar de åtta kritiska affärsområden som skapar förutsättningar för en tydlig, hållbar och långsiktig affärsutveckling. 

Läs mer om steget rekommendera här.

Strategiexekvera

Vi fastställer dina behov, hur de förhåller sig till varandra, i vilken ordning de bör implementeras, samt vilka exakta resultat en sådan implementation kommer att ge. Vi exekverar flexibelt anpassat till din rådande process, levererar sedan på dina mätetal och skapar ROI på dina investeringar.

Läs mer om steget strategiexekvera här.

Vi ger dig full kontroll

Våra Playbooks

På Structsales jobbar vi utifrån strategiska och taktiska planer. Vi samlar dessa i Playbooks. Läs mer om varför dessa lägger grunden till våra kunders framgång.

Läs mer här

Våra modeller

Våra unika modeller inom sälj- och marknadsföring, ger våra kunder kraftfulla verktyg samt insikter att använda i sin kritiska och viktiga affärsutveckling. 

Läs mer här

Några av våra kunder

Bonnier

Bonnier Business Sales hade behov av att utveckla sin försäljning för att bättre kunna möta den digitalisering och de ökade svårigheterna värdeskapande i kunddialogen idag kräver. Som en del av kundens kick-off höll Structsales en utbildning kring framtidens försäljning.

IHM Business School

På IHM Business School genomför vi på Structsales uppdrag inom områdena försäljning och marknadsföring. Delar av de kurser som vi har haft läraruppdrag inom är; Säljare B2B, E-Commerce Manager och Affärsengelska. Vi sitter även med i ledningsgruppen för kurser på skolan.

Länsförsäkringar

Under Länsförsäkringar Västs årliga träff under två dagar inför drygt 200 personer levererade Structsales ett uppdrag som innefattade en roll som moderator. Utöver detta fick Länsförsäkringar Väst ta del av hur framgångsrika organisationer kommunicerar värdebaserat inom marknadsföring och försäljning nu och i framtiden.

Telia Company

En av Telias mest högpresterande säljare kontaktade Structsales då det fanns en besvikelse kring den säljutbildning företaget hade tagit in. Under en utvecklingsperiod levererade Structsales en individuellt anpassad coaching för denna säljare för att ytterligare vässa denna säljares kompetens. 

Tobii

Tobii Tech är ett starkt varumärke inom Eye Tracking och som en del av en marknadsföringsstrategi letade Tobii ett stöd kring angreppssätt för leadsgenerering med systemstöd. Structsales levererade HubSpot med medföljande plan och strategi för genomförande för framgångsrik digital leadsgenerering.

OK/Q8

Inför den nordiska träff OK/Q8 hade för sina anställda kallades Structsales in för att utbilda inom området digitalisering och värdebaserad försäljning. I ett andra skede deltog Structsales även under Ok/Q8:s Advisory Board, där ett antal av OK/Q8:s största kunder bjöds in för att diskutera hållbar affärsutveckling.

Redhat

Structsales utvecklar framgångsrikt chefer i företag som befinner sig i en tydlig transformation och gavs möjligheten att genomföra detta uppdrag hos Redhat. Uppdraget innebar att introducera chefen för situationsanpassat ledarskap, samt utveckla detta ledarskap mot en dynamisk och coachande ledarstil.

PWC

Structsales levererade för PWC en föreläsning kring hur försäljning höll på att förändras och vilka trender vi då identifierade. Idag vet vi att vår dåvarande analys av utvecklingen inom marknadsföring och försäljning var korrekt. Värdeskapande, positionering av varumärke och digitalisering är idag nyckelord för en hållbar affärsutveckling.

Senaste bloggposter