http://cdn2.hubspot.net/hub/298836/file-2384084195-jpg/miami/site/miami-hero-default-image.jpg

Vi gör dig till en profil inom modernt management med Elitprofilen™!

Ditt chefskap är avgörande för hur väl ditt företag och din verksamhet fungerar och utvecklas. Ett bra chefskap påverkar det mesta i ett företag mot rätt riktning. Oavsett din chefsnivå och din funktion har du som chef ett strategiskt och ett operativt ansvar. Större och tydligare krav ställs på dig idag om du ska lyckas vara framgångsrik som chef.

Att uppfylla dessa nya chefskrav handlar om att du både behöver blir tydligare och samtidigt mer anpassningsbar. Visst låter det komplext! Vi på Structsales gör det komplexa enkelt. För att nå de nya kraven som chef krävs det att du tillförskaffar dig en objektiv:

  • självuppfattning om dig själv - ditt beteende, tanke-, besluts- och kommunikationsförmåga,
  • god förmåga att bedöma medarbetare och utveckla deras professionalitet så verksamheten mål kan förverkligas och organisationen blomstrar,
  • förmåga att leda dig själv och din grupp så att målen förverkligas,
  • strategisk förmåga att utifrån ditt strategiska ansvar ange rätt riktning för verksamheten och
  • operativ förmåga att utifrån ditt operativa ansvar i dialog med medarbetarna och deras trygghetsfaktorer och motivatorer definiera och följa upp det operativa ansvaret.

Ladda ner vår guide och se hur du redan idag kan få mer framgång i ditt chefskap och börja resan mot att bli årets chef!