http://cdn2.hubspot.net/hub/298836/file-2384084195-jpg/miami/site/miami-hero-default-image.jpg

Hartman-Kinselprofilen är helt unik på marknaden. Verktyget har verkligen bevisat sitt affärsvärde. Profilen ger dig som kund en helt ny utvecklingsmöjlighet som grundar sig på en ny unik vetenskaplig insikt om ditt innersta sätt att förstå verkligheten – att förstå dig själv och din omvärld samt dina innersta drivkrafter.

Hartman-Kinselprofilen kartlägger dina innersta unika drivkrafter, dina sätt att besluta och ditt tankemönster. Ditt unika tankemönster påverkar vad du drivs av, vilken attityd, vilket värderingsmönster du har samt hur du kommunicerar och tar beslut. Hartman-Kinselprofilen kartlägger alltså inte ditt beteende som 99% av dagens verktyg gör utan arbetar deduktivt mycket djupare.

Hartman-Kinselprofilen hjälper dig som ledare och dina medarbetare att utvecklas, att verkligen bättre förstå sitt sätt att tänka och att bättre förstå andras sätt att tänka. Profilen är också unikt värdefull när du som chef ser brister i förståelse, på bästa sätt vill lösa missförstånd eller konflikter som uppstått i din organisation. 

Vet du hur du tänker och tar beslut?

Din hjärna gör dussintals rationella (booleska) beslut varje sekund genom kemiska reaktioner. Av de 400 miljarder informationsdelar per sekund som når hjärnan, är det bara 2000 av dessa delar som vi utnyttjar och som göra oss medvetna om vår verklighet.

Baserat på dessa informationsdelar tar vi människor cirka 35 000 beslut varje dag och nästan alla av dessa sker när vi tänker automatiskt, utan reflektion.

Det är genom att ge dig som chef och din organisation full kontroll över erat tankemönster och ert automatiska sätt att besluta som vi på Structsales hos dig och i ditt bolag lägger grunden för en riktig människoförståelse och chefs- och organisationsutveckling.

Vi på Structsales har tagit fram fem mycket värdeskapande utvecklingsprogram för att ge dig som chef och affärsman bästa konkreta utveckling av dig och ditt team. I varje program som är unikt skräddarsydda ingår djupanalys, coaching, utbildning, målplanering och träning genom att integrera Hartman-Kinselprofilen med ledande teknik, psykologi, beteendevetenskap, affärsmannaskap och din verklighet. Samtliga program är unikt skräddarsydda utifrån era behov och utgår från ditt/ert unika tänkande och din/er rådande situation.

  • Styrelseutvecklingsprogram
  • Chefsutvecklingsprogram
  • Prestationshöjande program
  • Grupputvecklande program
  • Diplomati och konfliktlösande program

Hartman-Kinselprofilen används idag i flera ledande bolag - med mycket starka och träffsäkra resultat. Vårt arbete med Hartman-Kinselprofilen och våra program har flera gånger fått mycket god kritik i nyhetsmedia – i dagstidningar och via tv.