http://cdn2.hubspot.net/hub/298836/file-2384084195-jpg/miami/site/miami-hero-default-image.jpg

Insights Discovery® är världsledande inom organisationsutveckling!

Idag finns det många psykometriska verktyg som mäter samt utvecklar humankapitalet i våra företag. Kvaliteten på de flesta av dessa verktyg är skrämmande svaga!

Utifrån vår breda erfarenhet av ”verktygsbranschen” – ser vi så ofta att det största problemet för våra kunder är att tidigare konsulter presenterat verktyg och angreppssätt som är rent dåliga och dysfunktionella. Konsulter erbjuder management- eller organisationsutveckling oavsett vilket verktyg de har och oavsett verktygens ålder, värdeskapande kvalitet eller funktionalitet.

Problemet är nämligen att konsulter ofta ”brinner mer” för det verktyg de råkat stöta på och råkat skaffa sig snarare än att objektivt - för kunden och dess organisation - ständigt sträva efter att finna det mest funktionella och nyttobringande verktyget.

Vi på Structsales tänker tvärtom.

Borde det inte vara så att vi som konsulter och utvecklare istället – för dig som chef och din organisation – objektivt erbjuder verktyg och utvecklingspaket som verkligen tillskapar din organisation störst värde och bäst effekt oavsett vilken relation vi själva har till verktygen och metoderna? Borde vi som konsulter inte utvärdera och använda de bästa verktygen?

För oss på Structsales är svaret ett självklart JA. Vi drivs av att använda det bästa för att i din organisation kunna skapa det bästa!

Insights Discovery® är världsledande och validerat av British Psychology Association (BPS) och doktorsavhandlingar - som det verktyg med högsta validitet. Det är inte så konstigt att många av världens ledande företag valt att använda just Insights Discovery® i sina återkommande organisationsutvecklingsprogram för att maximera sin effektivitet och utveckling!

Insights Discovery’s hela programvärld baseras på Carl Jungs teori om att all förändring och utveckling börjar inifrån. Det är denna princip som stöder vår metod för individuell effektivitet och personlig utveckling.

Teameffektivitet

Med Insights Discovery’s skräddarsydda Teameffektivitetsprogram hjälper vi dig som chef att få dig och dina medarbetare motiverade och att nå sin fulla potential - varje dag!

Oavsett om du och ditt team har genomgått en stor förändringsprocess eller är på väg in i en så kan Insights hjälpa er att nå omedelbar effekt. Tillsammans med er mäter vi teamets styrkor och utmaningar. Vi skapar en öppen och ärlig dialog inom teamet, vi kommer förbi hinder som håller tillbaka teamet och skapa åtgärdsplaner för löpande förbättringar. Vi gör ditt team agilt genom att ge er stöd att skapa flexibla och sammanhängande team som uppmuntrar till förståelse för olika arbetsmetoder och beteendestilar.

Med Insights ger dig som chef möjlighet att identifiera de fokusområden som är mest kritiska för teamets utveckling. Vi kan hjälpa teamet att diagnostisera fokusområden, förebygga fel och dramatiskt öka möjligheterna att bli högpresterande. Vi hjälper er att skapa den bästa effektiviteten, organisationskulturen och en arbetsmiljö byggd på förtroende, respekt, förståelse och engagemang. Vi tar dig och ditt team genom fyra steg:

  • Steg 1: Förstå dig själv. Hur uppfattar du dig själv, hur uppfattar andra dig?
  • Steg 2: Förstå andra. Känn igen andras stilar och förstå varför andra beter sig som de gör, vilka motivatorer de har, vad de tycker om, vad de inte tycker om, vad som får dem att tappa motivation och vad de behöver för att utvecklas.
  • Steg 3: Anpassa dig och kommunicera. Anpassa din unika kommunikationsstil till andra persontyper så du inspirera varje individ du möter och bättre nå fram.
  • Steg 4: Vidta åtgärder. Utifrån de insikter du får om din egen och andras stil hittar vi tillsammans de nyckelåtgärder och sätter upp insiktsfulla målplan som behövs för att kommunicera och arbeta effektivare.

Säljeffektivitet

Med Insights Discovery’s skräddarsydda Säljeffektivitetsprogram hjälper vi dig som säljchef att bygga en organisation i världsklass med säljare som verkligen förstår kundens behov och få ditt säljteam att överträffa sina mål.

En bra säljare är medveten om sina respektive styrkor och svagheter. En toppsäljare känner dessutom igen skillnader hos andra och hur man anpassar sitt beteende för att samspela med dem.

Vi hjälper dig inspirera och utveckla ditt säljteam att överträffa sina mål, bli mer effektiva i varje steg i säljprocessen samt nå en högre prestationsnivå. Vi hjälper dina säljare att få insikter i sina styrkor och svagheter och hur man anpassar sitt beteende för att bygga förtroende och långsiktiga relationer med kunderna. Tillsammans med dig och din organisation:

-    utforskar och mäter vi säljarnas individuella inställning, kapacitet, styrkor, beteende och utvecklingsområden i varje steg i av säljprocessen,

-    tydliggör ditt säljteams och dina respektive säljares individuella föredragna försäljningsstil och hur det påverkar kundrelationer

-    utveckla säljteamets interna och externa kommunikation

-    skapar en åtgärdsplan för varje säljare samt för hela ditt säljteam hur ni ska nå och överträffa era mål.

Insights Säljeffektivitetsprogram bidrar starkt till att du som säljchef dels kommer nå budget och öka era marknadsandelar genom att överträffa säljmålen, dels kommer bidra till att bygga upp en ny drivkraft, energi och en helt ny kultur såväl på individnivå som på det organisatoriska planet.

Sales Academy

Har ni som företag behov av att hållbart och framgångsrikt utveckla en intern Sälj Academy har vi på Structsales vana av att med mycket framgångsrika företag använda Insights Säljeffektivitet tillsammans med våra utvecklingsprogram Insiktsförsäljning® för att genomföra fortlöpande utveckling av säljare.

Insights Discovery’s workshops är otroligt pedagogiska, fartfyllda och lärorikt utvecklande, där tonvikten ligger på roliga, vardagsnyttiga och inspirerande övningar med ”aha-känsla”.

I Insights olika workshops har du som deltagare din egen Insights personprofil som på 20 - 35 sidor beskriver ditt beteende, dina starka och svaga sidor, ditt bidrag till teamsamarbetet, hur man ska kommunicera effektivt med dig, eventuella "blinda fläckar" du har i ditt beteende samt - om du väljer tillägget säljutveckling - dina styrkor och svagheter i säljprocessens olika steg m.m.

Våra program designas för era långsiktiga och mätbara resultat. Våra utvecklingsprogram inspirerar dig och din organisation på ett helt unikt sätt till positiv och hållbar förändring i er verksamhet. Ni får uppleva personlig utveckling hos era anställda – med positiv energi och ökade prestationer.

Ta gärna kontakt med oss så pratar vi om din situation och dina förhoppningar, samt hur vi tillsammans skulle kunna möta just Era behov!