http://cdn2.hubspot.net/hub/298836/file-2384084195-jpg/miami/site/miami-hero-default-image.jpg

Vi inser att vi inte kan allt.

Av den enkla anledningen har vi valt att jobba med strategiska partners inom olika områden. Allt för att kunna erbjuda våra kunder det bästa alternativet inom olika områden. Nedan hittar ni ett urval av våra partners.

membrain.png

MEMBRAIN – Ett dynamiskt verktyg som hjälper säljorganisationer att effektivisera sin försäljningsprocess och på så sätt uppnå oerhörda förbättringar i sin försäljning. Structsales och Membrain jobbar strategiskt ihop sedan ett tag tillbaka.

hubspot-structsales.png

HUBSPOT – Leder och utvecklar domänen Inbound Marketing, där de med sina kunskaper implementerade i systemet hjälper sälj- och marknadsorganisationer att hitta synergier mellan avdelningarna. Läs mer om vad Inbound Marketing är här. Structsales är partner och erbjuder konsultation samt systemstöd kring HubSpot.

Screen Shot 2017-01-17 at 15.17.37.png

INSIGHTS DISCOVERY® är världsledande inom organisationsutveckling!

Insights Discovery® är validerat av British Psychology Association (BPS) och doktorsavhandlingar - som det verktyg med högsta validitet. Det är inte så konstigt att många av världens ledande företag valt att använda just Insights Discovery® i sina återkommande organisationsutvecklingsprogram för att maximera sin effektivitet och utveckling!

Insights Discovery’s hela programvärld baseras på Carl Jungs teori om att all förändring och utveckling börjar inifrån. Det är denna princip som stöder vår metod för individuell effektivitet och personlig utveckling.