http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/Customer%20Logos/esri.jpg

Esri tog nya steg med sin marknads- och försäljningsorganisation

Då Esri själva hade utvecklat sin marknadsorganisation mot ett mer digitalt arbetssätt, upplevde Esri ett antal utmaningar i implementationsfasen:

1. Mognadsgraden mellan marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen var ojämn och samarbetet var otydligt. 
2. Det fanns ett stort behov av att tydligare definiera roller, processer och ansvarsområden i den nya organisationen 
3. Även om det internt fanns mycket kunskap, saknade Esri detta tydligt dokumentat

Efter att tillsammans arbetat fram ett välgrundat underlag, formaliserade Esri - med hjälp av Structsales facilitering - ett huvuddokument som nu fungerar som avtalet mellan Esris marknads- och försäljningsorganisation.

Utmaning

Esri upplevede en utmaning att få marknads- och försäljningsorganisationen att jobba effektivare tillsammans för att skapa fler och bättre affärsmöjligheter.

Process

Efter att ha satt en utvecklingsstrategi där både gemensamma, arbetsmöten, föreläsningar och enskilda uppgifter ingick, sammmanställde Strcutsales det dokument som för Esri fungerar som det grunddokument de använder för att bygga sin organisation inom marknadsföring och försäljning.

Lösning

Hos Esri finns det idag tack vare Structsales stöd en fomaliserad och framgångsrik process hos Esri som tydliggör hur sälj- och marknad bör jobba tillsammans för att skapa långsiktiga affärer med sina kunder.