http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/Customer%20Logos/Swedavia%20KLAR.jpg

Struktur och mål i Swedavia

Uppdraget innebar att strategiskt leda och effektivisera en del av Swedavias organisation så att den skulle kunna nå sina uppsatta affärsmål på över en miljard SEK.

Structsales processeffektiviserade verksamheten och ansvarade för att arbeta fram, standardisera och utveckla organisationens komplexa affärsplaner. Olika avtal mellan olika avdelningar togs fram med tillhörande affärssystem.

Verksamhetsprocessfrågor av organisatorisk karaktär bearbetades. Structsales var chefsstöd i verksamhetsstrategiska och taktiska frågor samt utvecklade flera chefer och medarbetare på olika avdelningar.

 

Utmaning

Stora organisationer har olika typer av problem. Den organisation Structsales fick uppdrag att arbeta med hade utmaningar inom strukturfrågor och ledningsfrågor. 

Process

Genom att möta verksamhetens initiala behov, skapa förståelse och förtroende samt tydliggöra den strategiska riktningen för verksamheten kunde Structsales inte bara framgångsrikt lösa uppgiften utan också påverka de omkringvarande verksamheterna att effektiviseras samt skapa en långsiktig, hållbar transformation i förändringsarbetet.

Lösning

Processkartor togs fram som förenklade mycket komplexa processer. Den långsiktiga strategin tydliggjordes och kommunicerades samtidigt som Swedavia fick en organisation med mycket god och engagerad organisationskultur.