http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/Customer%20Logos/Tolpa%20KLAR.jpg

En framtidssäkrad Playbook för sälj- och marknad

Tolpagorni har tillsammas med Structsales byggt grunden för ett leadsgenererande arbetssätt. När Tolpagorni valde att investera i HubSpot som plattform för Inbound Marketing ville de samtidigt finna en partner som både hade förståelse för verktyget HubSpot, dagens digitala trender samt en förståelse runt samarbetet mellan försäljning och marknadsföring.

Structsales erfarenhet av att bygga en hållbar och modern organisation med rätt kompetens, rätt processer samt tydliga KPI:er samanställdes i en Playbook som skulle bli tillgänglig för alla nuvarande och kommande medarbetare på Tolpagorni.

 

 

 

Utmaning

Tolpagorni sökte en partner som kunde möta deras redan högt utvecklade och komplexa behovskrav kring processer, automatisering och KPI:er.

Process

Med en iterativ process utvecklades en plattform som för Tolpargoni kom att bli en strategiskt viktig del i den framtida organisationen. Genom att pröva teorier, förändra och förbättra processen för hanteringen av leads och kunder digitalt lyckades Tolpagorni med Structsales hjälp bygga en logisk struktur för hur företaget skulle komma att arbeta med leadsgenerering.

Lösning

Tolpagorni har idag en karta och kompass över hur digitala initiativ som bloggande, e-postmarknadsföring och hemsida skall fungera som en del av affärsutvecklingen.