http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/miami-hero-default-image.jpg

Vi lever i en föränderlig värld. Digitaliseringen har öppnat upp för en stor mängd möjligheter som tidigare inte har funnits. Genom att mycket har blivit digitaliserat, har det nu även blivit mätbart. Att mäta träffsäkert är det svåra. Paradoxen är att mängden tillgänglig data är så stor och enkel att finna, men samtidigt just därför är det nästintill omöjligt att få fram några relevanta mätetal, framför allt de som visar på affärsresultat.

Affärsvärlden är oftast komplex, extremt komplex. Vi jobbar idag i silos, inte som ett team och vi ser varandra som antingen marknadsförare eller säljare. Sanningen är att vi jobbar mot samma mål, att vi tillsammans genererar affärsmöjligheter och affärer. Vi behöver varandra. Därför måste vi på riktigt bli ett team.

Vi på Structsales tror på att göra det svåra enkelt

Vi tror på tydlighet och konkretisering, inte på antaganden. Antaganden är vår största fiende. Vi på Structsales sitter idag på hundratals KPI:er. Det finns inget egenvärde i att presentera alla dessa för våra kunder. Det som däremot för våra kunder skapar värde och resultat är att genom en process (inte flera stycken), en homogen sälj- och marknadsorganisation (inte en diversifierad), samt genom att jobba med rätt antal relevanta KPI:er, nå våra långsiktiga mål.

En organisation, en process och ett flöde

Vi på Structsales hjälper dig som sälj- och sarknadschef att gå från att reagera på resultat till att agera för att nå dem.

Våra kunder har insett att deras framtid ligger i just denna förmåga. Svaret på frågan hur sälj- och marknadsavdelningar genom en process och ett flöde ska integreras och samarbeta är nyckeln till framgång.

Vår modell, vår metodik och våra tjänster förändrar det sätt på vilket ni strukturerar er marknadsföring och försäljning. Genom att identifiera och analysera förändringarna i er organisation etablerar vi en ny helhetssyn, nya rutiner och nya relevanta KPI:er, så att ni löpande kan få full kontroll på hela affärsprocessen – från marknadsföring till såld kund.

Genom vår affärsmodell – en organisation, en process och ett enda integrerat sälj- och marknadsföringsflöde kommer ni upptäcka en mängd nya möjligheter, på riktigt ta vara på organisationens stora kompetens och få relevanta beslutsunderlag för att på ett nytt modernt sätt skapa långsiktigt hållbara strategier och stor effektivitet inom sälj- och marknadsföring.

Kontakta gärna oss för ett första samtal kring dina sälj- och marknadsutmaningar.

 En organisation - förena sälj och marknad

Idag sitter sälj- och marknadsavdelningar och mäter var för sig. Säljavdelningar mäter antal samtal, antal möten, antal offerter samt antal genomförda affärer. På marknadssidan sitter mäter vi konverteringsgrader från webben, från whitepapers som hämtats ner eller hur många besök på vår hemsida som leder till ett bokat möte. Utan en tydlig koppling och gemensamma relevanta KPI:er för både sälj och marknad, famlar vi i mörkret.

Vi tror på att jobba under samma paraply för att nå maximal effektivitet, som en gemensam organisation bestående av specialister. Vi tror att en säljare som jagar nya affärer inte har samma egenskaper som en Key Account Manager som förvaltar befintliga kunder.

Vi tror på samma sätt att en kreativ marknadsperson inte är lika duktig på siffror som en webbanalytiker. Vi behöver, för att nå maximal effektivitet, förstå organisationen, hjälpa och stödja varje medarbetares drivkrafter och kompetens samt ta vara på varje individ.

Vi vill träffa dig för att se om det finns någonting vi kan hjälpa er med i just er organisation. Vi ser fram emot din återkoppling!

 En process - marknadsföring driver försäljning

Vi jobbar inte i silos. Vi inser att marknadsföring föder leads, samtidigt som marknadsföringen också måste ha hand om och återinföra de som inte är mogna att köpa i säljprocessen. Därför har vi byggt grunden för en integrerad och effektiv sälj- och marknadsorganisation.

Vår modell The Unified Business Model har presenterats på HubSpots event INBOUND i Boston 2015, där vår VD Oliver Lopez gick igenom hur modellen hänger ihop.

Vi inser att marknadsföringen är hjärtat i processen som hjälper oss att kommunicera på rätt sätt, med rätt mottagare, vid rätt tillfälle. Vi förstår också hur vi kan hjälpa våra säljare att bli mer effektiva och lönsamma för företaget. Genom att fokusera på kvalificerade leads optimerar vi hela affärsprocessen.

Säljavdelningen har de senaste åren ställts inför stora utmaningar, där kunden nu sitter mer i förarsätet än tidigare. Utmaningen med all data som finns tillgänglig för kunden är att det är svårt att välja rätt i djungeln av "Big Data". Säljarna måste anspassa sig till det nya sättet att sälja på, vi tror att vi kan hjälpa till.

Är du marknadschef? Läs gärna blogginlägget om dina tre utmaningar som marknadschef och hur du löser dessa.

Är du säljare eller säljchef? Ta reda på vilka tre egenskaper moderna säljare och säljchefer besitter.

 Mätbara KPI:er - målet är affären

Färre men tydliga KPI:er. Våra KPI:er måste vara relevanta. De måste ta hänsyn till att vi lever i en värld som är både online och offline. Bakom dessa samlade KPI:er ligger hundratals andra men de KPI:er som betyder någonting, är de som för våra kunder är verkligt relevanta.

Att till exempel bara mäta digital marknadsföring mot genererade leadseller att mäta avslutsfrekvensen i en komplex försäljningsprocess är inte tillräckligt. Det finns för många problemområden för säljorganisationer för att nå önskat utfall. Frågan är då på vilket sätt dessa mätetal som vi använder kan hjälpa oss att förstå hur en säljare kan bli mer effektiv i sin försäljning med stöd av marknadsföringen samt ta hjälp av den optimerade datan som för säljaren tagits fram.

Det som däremot för våra kunder skapar värde och resultat är att genom en process (inte flera stycken), en homogen sälj- och marknadsorganisation (inte en diversifierad), samt genom att jobba med rätt antal relevanta KPI:er, nå våra långsiktiga mål.

Vill du läsa mer om hur du kan börja generera leads och mäta dessa – här hittar du det du behöver.

 

 Hur sälj och marknad kan jobba bättre tillsammans