Hubspot demo

Vi växer din affär

Genom människor, system och processer. Så att ni kan göra mer med mindre. Vi kallar det Complexity made Simple!

Ladda ner vår modell
Vad gor Structsales?

Vad gör Structsales?

Vi är bäst på att förena sälj och marknad till ETT team, med det gemensamma målet att skapa maximalt affärsvärde för varje investerad krona. Genom att se hela försäljningen, från marknadsföring till avslut, som en enda gemensam process, i samma organisation och med gemensamma mätbara mål lovar vi våra kunder fokus på affären – varje dag! 

  • En gemensam försäljningsprocess
  • Tydliga roller, ansvar och mätetal
  • Systemstöd som hjälper er att skapa värde
Våra erbjudanden

Generera kvalitativa leads

Vi vill att du ska få mer leads att springa på. Men vi vill att du springer smart, inte bara fort. Nyfiken?

Läs mer om vår Playbook
Insiktsforsaljning

Insiktsförsäljning

Leadsgenerering

Leadsgenerering

Hubspot demo

Hubspot