Våra partners

HubSpot

HubSpot

Leder och utvecklar domänen Inbound Marketing, där de med sina kunskaper implementerade i systemet hjälper sälj- och marknadsorganisationer att hitta synergier mellan avdelningarna. Structsales är partner och erbjuder konsultation samt systemstöd kring HubSpot.
Boka en Hubspot Demo
Objective Management Group

Objective Management Group

Med nästan 30 års erfarenhet av att utvärdera, utbilda och validera säljorganisationer vågar vi påstå att Objective Management Group är världsklass. De hjälper organisationer identifiera behov i sina säljprocesser med statistiskt säkerställda metoder som visat sig vara 93% träffsäkra. Objective Management Group har sedan start utvärderat över 1.8 miljoner* säljchefer och säljare. En imponerande siffra och otroligt mycket data som ligger till grund för deras träffsäkra rekommendationer. Vi på Structsales är stolta partners och drar stor nytta av kunskaper vi fått av Objective Management Group när vi analyserar våra kunders säljprocesser.