Våra partners

HubSpot

HubSpot

Leder och utvecklar domänen Inbound Marketing, där de med sina kunskaper implementerade i systemet hjälper sälj- och marknadsorganisationer att hitta synergier mellan avdelningarna. Structsales är partner och erbjuder konsultation samt systemstöd kring HubSpot.
Boka en Hubspot Demo
Membrain

Membrain

Ett dynamiskt verktyg som hjälper säljorganisationer att effektivisera sin försäljningsprocess och på så sätt uppnå oerhörda förbättringar i sin försäljning. Structsales och Membrain jobbar strategiskt ihop sedan ett tag tillbaka.

Boka en demo