Starta din resa
search-icon
close-icon

Nulägesanalys

Din playbook för exekvering av dina mål

Skapa mer affärsvärde

De flesta verksamheter har mål att uppnå – en vision. Däremot är det få som har målstyrning, alltså en plan för att exekvera sina mål, ett sätt att gå från ord till handling. Varför är det så? Det teoretiska har alltid varit lättare än det praktiska. Strategier är lättare än själva exekveringen. Men strategier är egentligen bara välformulerade ord utan en plan för genomförande.

För att nå framgång behöver du arbeta med dina mål och din vision på ett systematiskt sätt. Du behöver hela tiden styra mot målen och följa upp relevanta mätetal för att kunna agera och agera på rätt saker.

Receptet för en effektiv förändringsresa börjar med modet att fråga fem enkla frågor. Först då har du pusselbitarna som behövs för att lägga din plan för exekvering – vi kallar det en Playbook. Enkelt uttryckt är det din karta och kompass för att kunna agera och skapa mer affärsvärde – varje dag!

Ladda ner vår Playbook

Fem enkla frågor:

  • Varför ska förändringen ske?
  • Vad behöver förändras?
  • Hur ska förändringen ske?
  • Vem är ansvarig för förändringen?
  • När ska förändringen vara genomförd?

En verksamhet utan mål är en dröm och ett mål utan en plan är tidsfördriv!

Playbook

Vår Playbook ger dig:

  • Analys av din verksamhet baserat på åtta affärskritiska områden
  • Rekommendationer på ditt nästa steg för att maximera affärsvärdet
  • Exekvering av planen tillsammans med dig

Vi vet att tempot är högt idag och det gäller att utmana sig själv, både som bolag och som individer. För att du inte bara ska springa fort utan smart ser vi till att ge dig hela kartbilden innan du kör. Nyfiken? Kolla in en av våra exempel-Playbooks.

Ladda ner vår Playbook