Hubspot demo

Våra modeller

På Structsales jobbar vi efter ett antal modeller och verktyg.

Vi utgår ifrån våra egna väl beprövade modeller och verktyg som The Unified Business Model™ och Insiktsförsäljning™.

Förutom dessa våra egna modeller har vi under många år samlat på oss en stor mängd vetenskapligt erkända samt kraftfulla modeller, verktyg och angreppssätt som vi  rör oss mellan under våra analys- och strategiexekveringar. Verktyg som vi använder är HubSpot för Marketing Automation och Membrain för hantering av komplexa säljprocesser.

I följande länkar hittar du mer information om Structsales samt våra modeller.

THE UNIFIED BUSINESS MODEL

INSIKTSFÖRSÄLJNING

Nyfiken på att veta mer?