Swedavia

En hållbar transformation

Utmaning

Stora organisationer är ofta komplexa och har olika typer av utmaningar inom olika verksamheter. Den organisation som Structsales fick uppdrag att arbeta med hade utmaningar inom struktur och ledningsfrågor. Som alla andra organisationer har Swdavia uppsatta mål och utmaningen var att nå högt uppsatta mål på ett effektivt sätt. 

Struktur och mål 

Swedavias organisation behövde nå sina uppsatta affärsmål på över en miljard SEK. Det kräver struktur och en plan för exekvering. Uppdraget som Structsales fick i det här läget var att strategiskt leda och effektivisera en del av organisationen för att bana väg för måluppfyllelse. 

Structsales började med översyn av processerna för att hitta effektiviseringar som verksamheten kundre dra nytta av. Våra konsluter ansvarade för att arbeta fram, standardisera och utveckla organisationens komplexa affärsplaner. Olika avtal mellan respektive avdelningar togs fram med tillhörande affärssystem.

Även processfrågor av organisatorisk karaktär bearbetades i arbetet. Structsales agerade även rådgivare och stöd åt  chefer i verksamhetsstrategiska och taktiska frågor. I uppdraget ingick även stöd och utveckling av flera chefer och medarbetare på olika avdelningar.

Process

För att nå hela vägen fram började Structsales med att möta verksamhetens initiala behov, att skapa förståelse och förtroende samt tydliggöra den strategiska riktningen för verksamheten. På så sätt kunde Structsales inte bara framgångsrikt lösa uppgiften utan också påverka de omkringliggande verksamheterna till att effektiviseras. Det innebar att vi kunde skapa en långsiktig och hållbar transformation i förändringsarbetet. Det skapar bästa förutsättningar för att lyckas nå målen och göra det tillsammans med samtliga medarbetare med på resan. 

Lösning

Slutresultatet var processkartor som togs fram i syfte att förenkla väldigt komplexa processer. Den långsiktiga strategin tydliggjordes och kommunicerades samtidigt som Swedavia fick en organisation med mycket god och engagerad organisationskultur. En spännande transformation med engagerade medarbetare. 

Dela det här inlägget