Hubspot demo

Systemleverantör inom HR och Talent

Karta och kompass för tillväxt

Utmaningen - att få ihop digitalt med traditionellt

 Att få ihop det digitala sättet att sälja och marknadsföra med det traditionella säljet stod högst upp på agendan hos denna kund som är en ledande systemleverantör inom HR och Talent Managemnt. De var redo för det moderna sättet att sälja, men utmaningen var att genomgå förändringen och börja jobba på ett nytt sätt och samtidigt dra nytta av det fantastiska som finns i traditionell försäljning.  Att få ihop två världar för att dra maximal nytta av båda. 

En modell att växa i

Kunden hade länge funderat på att starta en resa för att förändra sättet de säljer på. Behovet av att skapa  en skalbar modell växte fram under en lång tid. De ville ha en modell som var framtidssäkrad och banade väg för tillväx under de kommande åren. 

Nyckel till framgång bestod i workshops och strategiskt arbete där  Structsales tillsammans med kunden tog fram den karta och kompass som de nu har som grund för fortsatt affärsutveckling. De har en skalbar modell att växa i och processen kombinerar tradinionell försäljning med det fantastiska från den digitala världen. 

Process

För att lyckas växa behöver en oragnisation solida processer i grunden. Det är nyckeln till att kunna växa och vara flexibel. Därför byggde vi på Structsales en modell för kunden baserat på vår tro att ETT förenat team skapar mer värde i slutändan. Vi tror att sälj och marknad ska vara del i samma process för att skapa mer värde - vi kallar det Unified Business Model. Denna modell utgick ifrån roller, processer och KPI:er hos kunden. Allt med målet att bygga en skalbar organisation inför framtidens agressiva tillväxtmål hos kunden.

Resultat

Kunden fick en tydlig plan med processer, målsättning och ansvarsfördelning,. Denna plan har förankrats och följs nu av samtliga medarbetarna. Den mappas dessutom in i det systemstöd som valdes för Marketing Automation, vilket var HubSpot.

Dela det här inlägget