The Structsales way

Vi gör det komplexa enkelt

Vi vaxer din affar

Vi växer din affär

Vi på Structsales älskar försäljning. Vi drivs av känslan att få växa kundens affär med mätbar marknadsföring och insiktsförsäljning som verktyg. Vi är bäst på att förena sälj och marknad till ETT team, med det gemensamma målet att skapa maximalt affärsvärde för varje investerad krona. Våra kunder är B2B-företag med grymma och ofta komplicerade produkter och tjänster. Det innebär långa säljcykler och involvering av många människor innan avslut. För att nå hela vägen fram till insikter som skapar bestående värde måste samarbetet inom hela försäljningsprocessen, sälj och marknad, vara en självklarhet.

Vår drivkraft är att förenkla denna process för våra kunder. Vi gör det genom människor, system och processer. Varför? För att vi vill att våra kunder ska göra mer med mindre. Vi kallar det complexity made simple!

Generera kvalitativa leads

Generera kvalitativa leads

Vi älskar leads, det är vår bästa vän inom försäljning. Men vi vill att du ska springa smart, inte bara fort. Vi vill att du ska ligga i absoluta framkant, men vi vill ge dig alla pusselbitar som behövs för att lägga din plan för exekvering. Även den bästa planen blir värdelös om den inte realiseras. Vårt löfte till dig är därför karta och kompass till mätbara resultat och leads som hjälper dig att nå dina mål - vi kallar det en Playbook.

Läs mer om vår Playbook
Bast på att forena salj och marknad

Bäst på att förena sälj och marknad

Vi verkar i en föränderlig värld där digitala resor styr tempot. Att våga utmana och utvecklas som organisation är a och o. Samtidigt gäller det att ha en solid grund av värderingar, strategier och en kultur som är starkt förankrad i organisationen. På Structsales anser vi att vi är just en modern arbetsplats med fötterna förankrade i sälj och marknadsföring.

Genom att se hela försäljningen, från marknadsföring till avslut, som en enda gemensam process, i samma organisation och med gemensamma mätbara mål lovar vi våra kunder fokus på affärsvärde – varje dag! Vi kallar det UBM – The Unified Business Model.

Läs mer om vår modell
Oliver

Oliver Lopez

Structsales AB grundades 2010 med en passion för försäljning och att hjälpa kunder att arbeta på ett smartare sätt. Det formar bolaget än idag. Med hjälp av Insikts- och värdebaserad försäljning i kombination med digitala plattformar hjälper vi våra kunder att skapa mer affärsvärde och lönsamma erbjudanden – varje dag!