Våra partners

Precis som våra kunder, förstår även vi att vi inte är experter på alla områden. Genom att välja att samarbeta med de ledande leverantörerna inom sina områden, kan vi hjälpa våra kunder att få ut maximalt resultat från sina investeringar. 

 

 

Datadrivna resultat

Vi vet att en förutsättning för att kunna genomföra en strategi och kunna räkna hem investeringarna är att jobba datadrivet. Att inte mäta och utvärdera sina insatser är att inte få ut full potential. Vi har därför valt att samarbeta med ett antal partners som kan ge oss och våra kunder rätt förutsättningar för att jobba utifrån tydliga processer som hela tiden optimeras baserat på data. 

HubSpot

HubSpot leder och utvecklar domänen Inbound Marketing, där de med sina kunskaper implementerade i systemet hjälper sälj- och marknadsorganisationer att hitta synergier mellan avdelningarna. Structsales är certifierad Platinum-partner och erbjuder konsultation samt systemstöd kring HubSpot. Läs mer här!

Goava

Goava är en Sales intelligence plattform som hjälper dig att hitta rätt bolag och kontakter, vid rätt tillfälle. Direktintegration till HubSpot. Structsales är utvald HubSpotpartner. Läs mer om vårt samarbete här.

ClickUp

Vi älskar processer och produktivitet och har testat många projektsystem på marknaden. Det bästa vi hittar som passar våra behov är ClickUp och har märkt att många andra HubSpotkunder vi jobbar med också matchar bra med just detta projektsystem. Vi är Sveriges första och enda ClickUp-partner!  Läs mer om vårt samarbete här.

PandaDoc

Automatisera och malla upp dina offerter och avtal. Vi är stolta partners med PandaDoc, så låt oss hjälpa dig skapa, spåra och e-signera online! Läs mer om vårt samarbete här.

Younium

Vi är samarbetar med Younium som automatiserar hantering av prenumerationsprodukter och fakturering. Använder du HubSpot och vill ha ännu bättre koll på dina SaaS-produkter (och rapportering) hjälper Younium till via sin integration med HubSpot.

Closers

Ska du rekrytera? Vi samarbetar med headhuntingbyrån Closers som rekryterar nyckelpositioner inom marknadsföring, försäljning och management!

Vi hjälper dig att göra mer med mindre

Vi på Structsales älskar försäljning. Våra kunder är B2B-företag med grymma och ofta komplicerade produkter och tjänster. Vi är bäst på att förena sälj och marknad till ETT team, med det gemensamma målet att skapa maximalt affärsvärde för varje investerad krona.