4 sätt att få marknad och sälj att bli bästa vänner

När det finns en genomarbetat process, gemensamma mål och definitioner hos sälj och marknad kommer ni att öka er försäljning. Här är checklistan för hur du får ihop din sälj- och marknadsorganisation!

Niloo Lopez

1. Skapa en gemensam strategi

För att få sälj- och marknadsavdelningar att börja jobba mot ett gemensamt mål, behöver vi ta fram en strategi som tar bådas perspektiv i beaktande. Det som utan tvekan är gemensamt för båda avdelningarna är att de investerade pengarna måste skapa affärer.

Detta betyder att det måste finnas en strategi på plats där både marknads- avdelningen och säljavdelningen kan visa hur de på varsitt håll men framförallt gemensamt skapar affärer för bolaget.


Skapa-en-gemensam-process

2. Skapa en gemensam process

De flesta företag idag har en försäljningsprocess, även om den i många fall kan lämna mycket att önska så finns där ändå ett embryo till hur man struktu- rerat bör agera för att driva sina affärer från att vara ett potentiellt prospekt till att faktiskt köpa våra tjänster eller produkter.


Marknadsavdelningen har historiskt sett inte haft någon liknande process och kommer inte heller att behöva det framöver - däremot behöver marknadsfö- ringen ingå i försäljningsprocessen, eftersom insatserna från marknad nume- ra inte bara sker i början utan över hela försäljningsprocessen.

 

Använd-samma-ord

3. Använd samma ord!

Vad är ett lead? Vad betyder det när någon säger att vi har ett prospekt som besökt vår hemsida. Ser vi likadant på ett kvalificerat lead från marknad och försäljning eller har vi olika definitioner. Det kanske största misstaget vi som företag begår när vi initierar ett leadsprojekt med syfte att skapa affärsmöjlig- heter för vår arbetsgivare är att vi antar att vi pratar om samma sak.
För att ge dig en liknelse så kan ordet kvalitét betyda helt olika saker för olika personer, samma sak gäller för nyckeln i en leadsgenereringskampanj - definitionen av ett marknadskvalificerat respektive ett säljkvalificerat lead.

 

Använd-samma-nyckeltal

4. Använd samma nyckeltal

I nulägesanalysen undersöker vi er digitala mognadsgrad inom sälj och marknad och kopplar det till affären. Vi identifierar era GAP för både sälj- och marknadsorganisationen kopplat mot er affär och även GAP:en mellan varandra. Alla har ett utgångsläge och en målbild. Playbooken ger er grunden för att lyckas och är en karta

 

Tveka inte att kontakta oss. Vi älskar att prata om försäljning och marknadsföring.

Niloo Lopez

Jag vill delta på webinaret!