Skapa en Inbound kampanj - steg för steg

Checklista för att skapa en Inbound-kampanj som attraherar, konverterar och skapar kvalitativa leads

Niloo Lopez

Definiera målgruppen för din kampanj

För att optimera din kampanj är det viktigt att veta vilka du vill nå ut till. Vem pratar vi med? Vem är din buyers persona/målgrupp för denna kampanj? De flesta kampanjer har såväl en primär som en sekundär persona. Ta fram dessa innan ni börjar formulera kampanjen.

 

Definiera mål och mått

Vad är syftet med kampanjen och vad vill du uppnå? Definiera dina mål enligt SMART-principen. Det underlättar det fortsatta arbetet och är bra för att engagera kollegor.

 

Skapa ditt erbjudande

Vad vill du säga i din kampanj? Var i köpresan befinner sig personerna? Skapa innehåll som attraherar dina besökare och som konverterar. Tänk på rubriksättning och formuleringar i erbjudandet för att lättare kunna sökordsoptimera erbjudandet senare. Det är viktigt att sätta sig in i den digitala köparens resa via Google, sociala kanaler och exempelvis referenser för att formulera ett erbjudande som attraherar och sedan även konverterar. Sätt mätetal på varje erbjudande. Hur många besökare och MQL ska detta erbjudande leda till? Vad är rimligt?

 

Optimera din kampanj för sökmotorer och besökare

Sätt upp dina primära och sekundära sökord, använd gärna long-tail så att du har högre hitrate. Var medveten om att antalet gånger sökordet finns med inte har någon inverkan på optimeringen, utan det är relevansen på innehållet som räknas.

 

Skapa dina kampanjkomponenter i Hubspot

En kampanj består vanligtvis av en landningsida, formulär med en CTA (call-to-action), tacksida, uppföljningsmail samt en lista med kontakter.
En landningsida bör ha en tydlig och säljande inledning, gärna en tilltalande rubrik och en punktlista på vad de får i denna guide. En video eller bild är också lämpligt innehåll på sidan. Det är viktigt att fånga besökaren direkt och få den att stanna kvar på sidan. Undvik att distrahera besökaren och var relevant i ditt innehåll.

Fundera igenom vad du behöver samla in via ditt formulär och anpassa formuläret efter erbjudandet. Är det några tips & trix du vill dela med dig av kan fälten e-post och företag räcka, medan ett genomarbetat White Paper kan kräva fler fält så som antal anställda, omsättning o.s.v. Tänk även på att ha en tydlig call-to-action, använd gärna verb som visar på en handling för besökaren.

Vi rekomenderar att följa upp ditt erbjudande med en tacksida och ett tackmail, där du kan främja erbjudandet ytterligare, tillhandahålla en länk eller föra besökaren vidare i köpresan.

 

Planera och bygg automatiska flöden

Vad händer när ett nytt lead kommer in? Planera och bygg dina flöden för att vårda och kvalificera dina leads i köpresan. Startskottet blir att besökaren fyller i ett formulär, men det är den vårdande processen som för personen vidare och sätter er top of mind. Anpassa flödets innehåll efter köpresans olika steg.

Ett automatiskt flöde, Workflow, kan bestå av 1 eller flera mail som ditt lead får efter nedladdning av ett visst erbjudande. Dessa mail kan tipsa om liknande erbjudanden, bloggar och nyheter, men också visa på er kultur – hur är ni att jobba med. Ett mail som visar ert varumärke och att ni är härliga att jobba med kan absolut finnas med längre ner i ett Workflow. Så vårt tips är att skapa ett Workflow som består av minst 3 mail, det första med tips inom samma område, det andra med tips inom närliggande område och det tredje kan vara ett varumärkesstärkande mail. Detta är endast ett generellt tips och varje flöde behöver anpassas efter målgrupp och köpresa.

 

Dela i sociala medier

Bestäm dig för vilka kanaler som ni ska använda i din kampanj. Här styr målgruppen helt. Vart finns de du försöker att nå? Variera tiderna som du delar ditt innehåll, för att på det viset se när dina besökare är som mest aktiva.

 

Skriv ett blogginlägg

Använd din blogg för att introducera erbjudandet och leda läsaren till din landningsida. Använd dina sökord i page title, headers och URL. För att fånga intresset hos dina besökare använd fetmarkering, bilder och extra mellanrum. Kom ihåg - CTA i slutet av bloggen - vad ska läsaren göra efter att ha läst detta inlägg. Led läsaren vidare.

 

Kan annonsering vara en boost?

Testa sponsrade inlägg i sociala medier, testa sökordsannonsering eller att leda trafik från annan marknadsföring till ditt erbjudande.

 

Analysera

Spåra kampanj-URL:er. Från vilka kanaler kommer dina besökare till landningsidan, vilka konverterar bäst från besökare till leads och vidare till MQL och SQL. 

 

Rapportera resultatet

Mät och analysera utfallet i förhållande till de mål du satte upp i början av kampanjen. Nådde vi målen? Vad ska vi göra mer av, annorlunda eller sluta med till nästa kampanj?

 

Tveka inte att kontakta oss. Vi älskar att prata om försäljning och marknadsföring.

 

Boka möte

Niloo Lopez

Jag vill delta på webinaret!