vad-ar-change-management

Vårt Sales Enablement erbjudande

De Sales Enablement-tjänster som vi erbjuder är systemstöd och teknik samt kommunikation och budskap som hjälper säljarna att stänga fler affärer. Vi jobbar även med att automatisera processer för att effektivisera säljarnas vardag. Förutom detta erbjuder vi även strategiskt samt operativt stöd inom SDR-funktionen. Nedan hittar du mer information om de olika tjänsterna.

strategi-tjanster

Strategi och planering

En Sales Enablement-strategi hjälper dig att effektivisera försäljningen och att nå dina intäktsmål. Hela organisationen ska jobba med att stötta säljarna. Detta innebär oftast en stor förändring och denna sker inte över en natt. Vi har lång erfarenhet av Sales Enablement och kan hjälpa er skapa en strategi och därmed öka chanserna för en framgångsrik Sales Enablement-resa.

Första steget i din Sales Enablement-resa handlar om att analysera nuläget. Några av de områden vi kommer att se över är:

 • Affärsmål - Vilket fokus har ni framöver? Är det nya affärer, ökade marginaler eller minskat kundtapp?

 • Värdebudskap - På vilket sätt är ni unika i jämförelse med era konkurrenter? Hur kommunicerar ni detta mot era kunder?

 • Kunder - Jobbar ni mot en ideal kundprofil? Vet ni vilka påverkare och beslutsfattare ni behöver nå hos era kunder samt hur och var ni når dessa?

 • Processer - Vilka processer ligger till grund för att stödja er marknadsföring, försäljning samt leverans?

 • Organisation - Hur ser er organisation ut? Har ni rätt roller med rätt kompetens? Har ni tydliga nyckeltal kopplade till dessa roller?

 • System - Sist men inte minst, i en datadriven värld är det självmord att inte mäta och följa upp era aktiviteter på ett strukturerat sätt - alltid kopplat mot affären.
workshop-tjanster

Workshop

Vill du testa hur det är att jobba med oss på Structsales är en workshop ett bra första steg. Under våra workshops får du möjlighet att välja något av de områden som är relevanta för att få till en fungerande Sales Enablement-organisation. Exempel på workshops är:

 • Positionering samt värdebudskap - På vilket sätt är ditt företag unikt?

 • Sälj-och marknadsworkshop - Hur får vi sälj och marknad att tillsammans generera affärer

 • Organisation och nyckeltal - Vilka roller samt nyckeltal jobbar framgångsrika försäljningsorganisationer med?

 • Prospekteringsworkshop - Hur prospekterar vi smartast genom att kombinera traditionell prospektering med nya digitala kanaler.

 • Sales Enablement Content och köpresa - Hur mappar vi rätt budskap mot rätt köpare i rätt skede?
Service-Level-Agreement

Service Level Agreement mellan sälj och marknad

För att få en organisation som jobbar tillsammans mot gemensamma mål är det viktigt att komma överens om hur sälj och marknad (och Customer Success) ska jobba tillsammans. Vi hjälper er att sätta ett SLA (Service Level Agreement) mellan sälj- och marknad. I SLA:t definieras bland annat definitionen av leads, vem som är ansvarig för vilka aktiviteter, hur snabbt ett lead ska kontaktas m.m.

SDR-tjanster

SDR (Sales Development Representative)

Inom vårt SDR-erbjudande ingår följande:

Workshops/Utbildning - Vad är en SDR? Varför är SDR-rollen nyckeln i en framtidssäkrad sälj-och marknadsorganisation? Hur jobbar en modern SDR?

Hyr en SDR - Slipp rekrytering och onboarding, hyr en erfaren och startklar SDR. I vårt erbjudande ingår även strategiskt stöd samt processöversyn för en optimal överlämning den dag ni väljer att rekrytera själva.