content-marketing-social-media

Vad är Inbound Marketing?

Inbound Marketing handlar om att veta vem du kommunicerar med, hur du bör kommunicera och varför. Det handlar om att göra förarbetet och veta din målgrupps utmaningar och möjligheter. I grunden handlar det om att skapa värde för din målgrupp – precis som i all annan modern försäljning. För oss är Inbound marketing en viktig del i säljprocessen, där vi förtjänar kundernas uppmärksamhet och relation istället för att störa oss till den, eller köpa den.

datadriven-marknadsforing

Datadriven marknadsföring

Dagens teknik har gjort det möjligt att ständigt ligga ett steg för vad som händer hos dina leads och företag. Allt ifrån få information om när ett företag rekryterar, när de flyttar kontor och om de nyligen tagit in investeringar. Rent teoretiskt sett är det enkel för både marknad och sälj att kontakta era leads vid rätt tid och till rätt person. Tyvärr är datadrivet något som många pratar om idag, men relativt få använder den fulla potentialen.

hubspot-system

Hubspot

HubSpot är det ledande systemet inom just Inbound Marketing och Marketing Automation

Med Hubspot kan du:

 • Bygga din hemsida från grunden (CMS)
 • Driva trafik till din hemsida
 • Köra Inbound Marketing fullt ut
 • Automatisera din marknadsföring (Marketing Automation)
 • Köra E-post marknadsföring (E-mail Marketing)
 • Hantera dina Sociala kanaler (Social Media Marketing)
 • Hantera kundrelationer (CRM)
 • Spåra besökare
 • Segmentera leads
 • Konvertera leads
 • Blogga och hantera content (Content Marketing)
 • Sökordsoptimera
 • Skapa landningssidor och formulär
 • Skapa Call to Actions
 • A/B-testa
sales-enablement-content-puff

Sales Enablement Content

Sales Enablement Content handlar om att skapa innehåll som är användbart för säljare och SDR:er i en organisation. Exempel på Sales Enablement Content kan till exempel vara: gästbloggar där framstående namn och Influencers som kan dela med sig av deras kunskapsbank. Guider, mallar, checklistor. Case där ni berätta vad ni gjort för andra. Infographics, eftersom alla inte orkar inte läsa en 5 sidor lång guide eller ett blogginlägg. Webinars: När du har ett webinar, se till att dina kollegor på sälj bjuder in alla de har en dialog med nu eller de som just nu inte är redo, men intresserade av området. Det bygger trovärdighet och förtroende. Det som skiljer traditionellt content från Sales Enablement Conte är att det tillför nytta och värde för företaget när man ska hjälpa kunden att förstå sina utmaningar och sälja sina lösningar. Det grundläggande med Sales Enablement Content är att allt innehåll som produceras ska vara utbildande och problemlösande – på riktigt! Gärna med era säljare som författare – eftersom det är dem som sedan möter era kunder offline.

Se webinar om Sales Enablement där content är en del av webinaret.

inbound-recruitment-puff

Inbound Recruitment

Inbound Recruitment handlar om att använda (precis som det låter) Inbound metoden för att attrahera nya medarbetare. Istället för att jaga kandidater så arbetar man istället med att väcka deras nyfikenhet och intresse för företaget genom att vara relevant och spännande. Att använda just Inbound Recruitment som en strategi vid rekrytering är långsiktigt och skapar bättre relationer och bättre kandidater och därmed också ett bättre Employer Brand - på ett helt naturligt och organiskt sätt.

contentmarketing

Sälj in Inbound Marketing till ledningen

Inbound Marketing är en stor del i ett företags arbete med Sales Enablement. För att detta ska lyckas krävs det arbete och investeringar. Mer än en snygg Power Point. Tänk på detta när du säljer in Inbound Marketing till ledningen:

 

1. Gör din research

När du ska stå framför ledningen och presentera Inbound Marketing kommer det vara A och O att du är påläst. Gör din research, och se till att göra den ordentligt. När frågorna börjar hagla kommer du inte ångra tiden du lagt på förberedelserna.

 

2. Ha en strategisk uppfattning om hur arbetet ska gå till

Förutom att veta vad dina planerade investeringar kommer att kosta i form av tid och pengar kommer styrelsen säkerligen undra vad det är du egentligen vill änd- ra på. Du kommer att behöva vara beredd på att visa vad det är du vill göra och motivera varför.

 

3. Använd siffror

Företagsledare älskar siffror. När du ska visa värdet med Inbound Marketing för ledningen behöver du kunna visa siffror.

 

4. Att tala ledningens språk och hjälpa dem att förstå

Se till att du pratar ett språk som ledningen vill höra. På liknande sätt som det är viktigt att sälj och marknad pratar samma språk för att Inbound Marketing ska fungera, är det viktigt att du pratar ledningens språk när du motiverar beslutet att investera i Inbound Marketing för dem.

Kolla in vår guide om hur du säljer in Inbound Marketing till ledningen.

kom-igang-med-din-inbound-marketing

Kom igång med din Inbound Marketing

Vilka mål ska ni ha?
Ta kontroll och definiera dina mål i förväg – det är en nyckel för att lyckas med Inbound Marketing.

Mät rätt - inte mycket!
Sätt relevanta KPI:er på era totala mål och på varje erbjudande inom din kampanj.

Gör en Inbound Marketing plan
för att nå målet behöver ditt team veta vad ni ska göra, hur och varför.

Skapa Buyer Personas
En Buyer Persona är en semi-påhittad representation av din ideala kund, baserat på insamlade aktuella data och vissa väl valda antaganden om kunders demografi, beteendemönster, utmaningar och mål.

Ta fram relevanta sökord
Kolla med säljarna vad de brukar få för frågor när de träffar kunder. Med ett gäng relevanta sökord nedskrivna är Google Sökordsplaneraren ch Google Trendsbra redskap att an-vända för att ta reda på hur många som söker på just de orden och hur det ser ut över tiden.

Skapa din innehållstrategi för hela köpresan

 1. Awareness - Medvetenhetsfas
 2. Consideration – Övervägandefas
 3. Decision – Besluts eller köpfas

Skapa en process för Lead Nurturing
Det bästa sättet att nå ut och värma leads är genom automatiserade e-mails, Marketing automation. Skapa ett workflow som leder till att dina leads rör sig längre ner i sin köpprocess – för varje mail.

Läs om hur du skapar en Inbound-kampanj steg för steg i vår kunskapsbank.

Ready

Ett mål utan en plan är bara en dröm. I detta steget sätter vi oss tillsammans för att ta reda på var du befinner dig idag (nuläge) och hur du kan ta dig till ditt mål (önskat läge).

Set

Vi ger dig rätt förutsättningar i form att processer, systemstöd samt sälj-och marknadsinsatser för att du själv ska kunna jobba mot dina uppsatta mål med eller utan oss.

Grow

Ibland behöver man hjälp. Det är svårt att vara specialist på samtliga områden. Med hjälp av vår erfarenhet från liknande uppdrag sätter vi ihop ett team specialister som stöttar dig.