-
content-marketing-social-media

Vad är Sales Enablement?

Sales Enablement handlar om att effektivisera säljprocessen och tillsammans arbeta gränsöverskridande över sälj och marknad för att uppnå företagets säljmål. Saker som Sales Development Representative (SDR) och Inbound Marketing är viktiga delar av Sales Enablement. När man arbetar med Sales Enablement fungerar och agerar företagets säljavdelning och marknadsavdelning som EN avdelning som tillsammans löser kundens utmaningar och problem.

Sättet på hur ett företag kan jobba med Sales Enablement skiljer sig åt från företag till företag, och uttrycket bör snarare ses som en filosofi, snarare än en konkret strategi. Skillnaden när man inte jobbar med Sales Enablement är att marknadsavdelningen till exempel inte har samma nyckeltal som sälj, vilket gör att man får svårt att uppnå gemensamma mål.

Nyfiken på mer? Se vårt webinar om Sales Enablement!

sales-development-representative---sdr-or-bdr

Vad är en Sales Development Representative (SDR)

SDR:en är den avgörande kopplingen mellan företagets säljavdelning och marknadsavdelning. SDR:ens huvudsakliga uppgift (till skillnad mot en klassisk innesäljar-roll) är att kvalificera inkommande leads från marknadsavdelningen men även att jobba uppsökande. Att bearbeta dem med mail och telefonsamtal och kvalificera dem, beroende på hur köpmogen kunden är.

En annan sak som också skiljer SDR:en från andra säljroller är att SDR:en inte är en ren säljare – utan en säljare med marketing "know-how". Detta ställer krav på att SDR:en har bland annat hög digital mognad, tydliga kvalificeringskriterier och en djup förståelse för den digitala köpresan - samtidigt som SDR:en inte är rädd för att lyfta upp telefonluren!. Det är avgörande att man som företag inte rekryterar en traditionell säljare, vilket ofta slår helt fel.

komplex-b2b-forsaljning

Sales Enablement och komplex B2B-försäljning

Rådgivande och värdeskapande försäljning är nyckeln till framgång inom komplex B2B-försäljning. Att vara rådgivande handlar om att stötta kunden med hjälp av frågor. En av de största utmaningarna med att sälja komplexa tjänster och lösningar inom B2B är att det i vissa fall kan vara 10-15 beslutsfattar med och påverka ett beslut.

Idag har de flesta företag en stor utmaning i att de riktar sin marknadsföring och säljinsatser mot olika beslutsfattare som stärker deras respektive positioner internt på deras företag. Det betyder att om säljchefen och marknadschefen inte var riktigt överens från början, stöttar vi dem med marknadsföring som gör att de är ännu mindre överens efter att ha träffat oss säljare, eller läst någonting som vi publicerat på sociala kanaler.

Din största utmaning som säljare och rådgivare att hitta gemensamma nämnare och utmaningar för alla beslutsfattare. Och det är det som gör komplicerade tjänster oerhört svårt att sälja inom B2B.

sales-enablement-content-puff

Sales Enablement Content – innehåll som ökar din försäljning

Sales Enablement Content handlar om att skapa innehåll som är användbart för säljare och SDR:er i en organisation. Exempel på Sales Enablement Content kan till exempel vara: gästbloggar där framstående namn och Influencers som kan dela med sig av deras kunskapsbank. Guider, mallar, checklistor. Case där ni berätta vad ni gjort för andra. Infographics, eftersom alla inte orkar inte läsa en 5 sidor lång guide eller ett blogginlägg. Webinars: När du har ett webinar, se till att dina kollegor på sälj bjuder in alla de har en dialog med nu eller de som just nu inte är redo, men intresserade av området. Det bygger trovärdighet och förtroende.

Det som skiljer traditionellt content från Sales Enablement Content är att det tillför nytta och värde för företaget när man ska hjälpa kunden att förstå sina utmaningar och sälja sina lösningar. Det grundläggande med Sales Enablement Content är att allt innehåll som produceras ska vara utbildande och problemlösande – på riktigt! Gärna med era säljare som författare – eftersom det är de som sedan möter era kunder offline.

Se webinar om Sales Enablement där en del handlar om Sales Enablement content!

linkedin sales nav

Social Selling

Social Selling handlar om att utveckla relationer med kunderna i köpresan genom att tillföra värde och skapa insikter. Idag sker detta oftast genom sociala nätverk som till exempel LinkedIn och Facebook men kan likväl ske IRL i möten med kunderna. Det handlar inte så mycket om teknik utan mer som ett sätt att vara – att inte sälja – utan istället tillföra så högt värde som möjligt. Att vara förberedd och påläst och att förstå kundens värld och utmaningar.

Nyfiken på att lära dig mer om Social Selling? Boka ett möte med oss!

datadriven-marknadsforing

Datadrivet

Dagens teknik har gjort det möjligt att ständigt ligga steget före dina konkurrenter. Att ha koll på vad som händer hos dina potentiella kunder med information som t.ex. om en pågående rekrytering, en kontorsflytt eller nya investeringar gör att du har bättre förutsättningar att nå rätt kund med rätt budskap vid rätt tillfälle.

Tyvärr är datadrivet något som många pratar om idag, men relativt få använder den fulla potentialen. Genom att aktivt jobba med system och verktyg som t.ex. HubSpot kan du få ett försprång gentemot dina konkurrenter med möjligheten att agera på data och inte bara magkänsla.

samarbete-mellan-salj-och-marknad

Få sälj och marknad att samarbeta

Sälj och marknad är delar av samma process. Detta är en av de största utmaningarna som organisationer möter när de ska växla upp och öka sin tillväxt. Företag där sälj och marknad jobbar tätt ihop ökar sin omsättning eftersom de skapar fler kvalificerade leads, ökar svängningsfrekvensen av dessa leads, och minskar tiden de spenderar på varje säljprocess. Men hos de flesta företag jobbar sälj och marknad som separata team. Resultatet blir ett stort resursslöseri på grund av att leads inte följs upp på ett bra sätt och onödigt manuellt arbete i säljprocessen som tar lång tid och leder till att man hinner med färre affärer.

Vi har tagit fram en checklista på hur du får sälj-och marknad att bli bästa vänner!

kom-igang-med-sales-enablement

Så kommer du igång med Sales Enablement

Att komma igång med Sales Enablement handlar först och främst om att få säljavdelningen och marknadsavdelningen att enas om EN säljprocess. Att inte ha flera processer, en för marknadsavdelningen och en för sälj. Detta är ofta den absolut svåraste delen i att implementera Sales Enablement eftersom det ofta kräver en större förändringsresa inom bolaget. Hur snabbt man kan komma igång med Sales Enablement beror på saker som: Arbetar ni med Inbound Marketing? Har ni en SDR-funktion? Hae ni koll på vilka era kunder är? Och så vidare. Det viktigaste är att börja i rätt ände – att inte köpa system och verktyg det första man gör. Att först sätta er ned tillsammans sälj och marknad för att prata ihop er och lägga en plan med tydliga och mätbara mål.

Vill du diskutera mer? Boka onlinemöte med oss!

Ready

Ett mål utan en plan är bara en dröm. I detta steget sätter vi oss tillsammans för att ta reda på var du befinner dig idag (nuläge) och hur du kan ta dig till ditt mål (önskat läge).

Set

Vi ger dig rätt förutsättningar i form att processer, systemstöd samt sälj-och marknadsinsatser för att du själv ska kunna jobba mot dina uppsatta mål med eller utan oss.

Grow

Ibland behöver man hjälp. Det är svårt att vara specialist på samtliga områden. Med hjälp av vår erfarenhet från liknande uppdrag sätter vi ihop ett team specialister som stöttar dig.