content-marketing-social-media

Structsales Workshop

Structsales workshops syftar till att förflytta er mot ett önskat läge. Under träffen fokuserar vi på ett specifikt område hos dig som är i blickfånget nu och som är en nyckel till vidareutveckling och resan mot det önskade läget. Det kan vara isolerade områden inom marknadsföring eller försäljning, eller gemensamma workshops där båda områdena deltar. I Structsales workshops ingår en halvdag på plats hos er, men i leveransen ingår alltid även följande:

  • Uppstartssamtal med er innan genomförande av workshopen
  • Planering, genomförande och facilitering av workshop en
  • Uppföljningsmöte med summering och presentation av rekommendationer för att kunna ta nästa utvecklingssteg

Nedan kan du välja vilken workshop du vill ha mer information kring genom att klicka dig vidare.

SÄLJ OCH MARKNADSWORKSHOP
MODERN PROSPEKTERING
KUNDANPASSAD WORKSHOP