http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/miami-hero-default-image.jpg
 

Structsales jobbar med hela affärsprocessen. Vi hjälper våra kunder att positionera sitt varumärke på det sätt som de vill uppfattas, samtidigt som vi hjälper till att identifiera och leda potentiella leads genom affärsprocessen.

Det bästa av två världar

Verktyg och konsultation är en viktiga delar i att kunna leverera ett bestående resultat. Genom att vi både kan rådgiva samt faktiskt bevisa och följa upp på det vi säger, är vi i en fördelaktig position hos våra kunder. Vi använder Membrain för att analysera, bedöma och optimera våra kunders säljprocesser.

Verktyget ger oss en inblick i kundens affär. Vi kvalificerar kunder genom att leda dessa genom en strukturerad och tydlig affärsprocess som är implementerad i systemet. Membrain jobbar sedan dynamiskt med att berätta för oss om vi är rätt eller fel ute, inte säljchefen, inte någon säljare eller någon annan, systemet gör detta. 

membrain-sales-process.png

membrain-salesprocess-detailed.png

Integration mot marknadssystem

Membrain är integrerat med vårt andra verktyg Hubspot, vilket innebär en sömlös verklighet där våra kvalificerade leads går över i Membrain vid rätt tillfälle för att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt i vår affärsdialog med våra kunder.

Våra kunder

Våra kunder föreslår vi jobba på samma sätt som vi själva gör. Vissa använder bara Hubspot och ett annat verktyg, andra gör tvärtom. De har sett flexibiliteten och möjligheterna med Membrain men väljer att jobba med något annat för Inbound Marketing. Ni kan göra detsamma. Vad ni än väljer, kontakta oss gärna för att prata marknad och sälj redan idag.

Inget CRM

Membrain är inget traditionellt CRM. Däremot är det ett verktyg som hjälper våra kunder att optimera och effektivisera sin affärsprocess, genom att intuitivt förstå vilka affärsmöjligheter som kommer att generera intäkter. Framförallt kvalificerar Membrain bort de affärer som aldrig kommer att gå i mål. Vi får inte glömma att de flesta affärer vi tappar idag är inte till konkurrenter, de är till Status Quo. Ofta väljer kunderna att inte agera. Membrain hjälper oss att slippa lägga tid på fel affärsmöjligheter!

Utan strategi och processer – inget resultat

Även om Membrain är ett fantastiskt verktyg för att hantera komplexa säljcykler, så är det meningslöst att arbeta med om det inte finns en tydlig grund i botet för hur vi ska jobba med vår försäljning. Att Membrain har en färdig integration mot det ledande Marketing Automationsystemet Hubspot är dessutom en bonus.

Är du intresserad av att förstå hur du kan använda Membrain för att effektivisera din säljprocess? Kontakta oss i formuläret.

säljchefens-crm