http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/miami-hero-default-image.jpg

Mätbar marknadsföring som uppnår affärsresultat

Genom våra lösningar kan marknadsföringen resultatuppföljas och visa vilka kundleads den levererar till säljavdelningen. Dessutom ser vi till att den ökar i effekt och därmed levererar mer och fler köpsugna leads. Det finns idag inget utrymme för företag som vill vinna på sin marknad att fortsätta med aktiviteter som inte möter strategin och som bygger affärer.

Samtidigt ges nu möjligheter för marknadsansvariga att ta kontroll över sin kommunikation och svart på vitt kunna följa och redovisa hur de bidrar till försäljningen.

Closed Loop Marketing och SLA

Genom att koppla samman marknadsföringen med försäljning, kan vi nu med hjälp av verktyg och system analytiskt utforska vilka resultat våra investeringar har givit oss i ren försäljning. Speciellt viktigt är detta inom komplex B2B-försäljning, där säljcyklerna oftast är väldigt långa och kräver mätbarhet för att kunna få ett svar på vad som genererar affärer.

I djungeln av begreppsförvirring är det viktigt att vara tydlig i din definition kring leads och hur dessa värderas. För att göra detta måste det finnas dokumentation kring hur leadsprocessen skall fungera.

Ett SLA upprättas mellan marknad och försäljning som ett stöd för att kunna definiera ett säljfärdigt lead. Detta ramverk används framgångsrikt för att undvika leads av sämre kvalitét och för att slippa investera tid på aktiviteter som inte leder någonstans.

Vill du prata mätbar marknadsföring med oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!