BOKA HUBSPOTDEMO
struct search
Close Icon (1)

Webinar: Därför är SDR:en din "Moneymaker"

Ger din digitala marknadsföring inte det som du hade hoppats på? Är du trött på att marknadsavdelningen blöder pengar och att säljarna inte gör fler affärer? Då ska du titta på detta webinar med Oliver Lopez.

Oliver Lopez

Värdelösa leads från marknad

Alla våra kunder som vi har varit i kontakt med har haft stora problem med extremt dålig kvalité på sina leads. Där säljare inte ens ha velat ta emot dem, på grund av att de är helt värdelösa. 

- Jag träffar kunder som överväger att sluta med Inbound Marketing, efter att ha testat 3-4 år med dåliga leads som enda resultat. Vilket är tragiskt eftersom det finns en nyckel. Men som de allra flesta tyvärr missar.

 

Säljare som inte säljer värde

Många av de satsningar som har gjorts på säljavdelningar runt om i landet med till exempel Social Selling har inte heller fått önskad effekt eftersom det saknats strategi och uthållighet.

"Generellt sett så genererar de allra flesta satsningar på Inbound Marketing dålig avkastning."

Både sälj och marknad har snabbt hoppat på nya trender - dessutom isolerat var och en för sig, vilket har gjort att marknad inte haft koll på hur sälj jobbar och tvärtom.

Nyckeln till att lyckas med modern försäljning handlar om att få marknad och sälj jobba emot exakt samma mål. Och att jobba tillsammans. Vilket kommer ner till den viktigaste rollen idag på både marknadsavdelningen och säljavdelningen. Nämligen SDR-rollen. Sales Development Representative.

- SDR:en är den nya rollen som ska prospektera, utvärdera och skapa så högt värde att potentiella drömkunder vill sätta sig ned för ett möte med era konsulter.

 

Innehåll webinar: SDR:en - din "Moneymaker" (20 min)

  • Så ska säljorganisationen jobba
  • Så ska marknadsorganisationen jobba
  • Så gör ni sälj och marknad till en enad front
  • Så ska ni jobba med teknik
  • Så hanterar ni de nya kraven som kommer att ställas på era medarbetare

 

Om Oliver Lopez

Föreläsare och grundare av Structsales. Genom sin egen erfarenhet samt kundprojekt levererar han handfasta tips på hur ni som företag bör tänka för att sälja mer nu och i framtiden.

Oliver Lopez

Se webinar direkt!