Hubspot demo

Leadsgenerering

ETT team skapar mer affärsvärde

Den digitala kopresan

Den digitala köpresan

Mycket har hänt inom försäljning och marknadsföring de senaste åren. Och det går fort! Kunderna är mer pålästa. Deras köpresa och beteenden ser annorlunda ut idag när internet ger oändliga möjligheter till information. Säljaren är inte längre den nödvändiga kuggen utan måste ta ansvar för köpprocessen på ett helt nytt sätt. Den digitala resan gör att robotar tar över delar av försäljningsprocessen, men inte hela. Människor köper fortfarande av människor och de vassaste säljarna har förstått det och anpassat sig. Har du?

Läs mer

Lägg grunden för ETT team med fokus på affärsvärde – varje dag.

Vi kallar det UBM – The Unified Business Model.

Ladda ner vår modell
Generera kvalitativa leads

Generera kvalitativa leads

Leads är vår bästa vän inom försäljning. Vi älskar leads. Men hur får vi till framtidens maskin för leadsgenerering? Hur ser vi till att kvalificera dessa leads så att våra grymma säljare får chansen att göra det de är bäst på – att skapa affärsvärde? Det är enkelt! Nyckeln är att se hela försäljningen, från marknadsföring till avslut, som en enda gemensam process. Se till att sälj och marknad är bästa vänner i samma organisation och process och med gemensamma mätbara mål.

Läs mer