http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/miami-hero-default-image.jpg

Ta kontroll över kunds resa mot köp!

B2B-kunder leder idag ofta sin egen köpprocess utan kontakt med företaget.

Mellan 50-70% av köpprocessen genomförs utan att målgruppen är kontaktbar för företagets säljare.”
Källa: CEB-studie 2012

Detta betyder att vi får en allt mindre kontroll över vägen till nya affärer med ökade resultatrisker som följd. Privat såväl som professionellt kan vi som köpare numera komma åt information på ett helt annat sätt och dessutom kommunicera på andra villkor, vilket gör att vi också ändrar vårt sätt att köpa. Vi skaffar oss kunskap om det vi vill förstå och varumärkespreferenser genom att söka och kommunicera digitalt.

Structsales etablerar er närvaro, utifrån den individuella kundens villkor, redan i starten på köpprocessen och ger det därmed möjligheten att återigen driva sina affärer. Genom att använda både marknadsföring och traditionell försäljning, når vi kunderna innan det är för sent.

Den som påverkar tidigt i köpprocessen får även vara med och sätta agenda.

Läs gärna mer om hur du kan förstå kundens process så tidigt som möjligt här.