Boka Hubspotdemo
search-22
Close Icon (1)
vad-ar-change-management

Vi hjälper dig att göra mer med mindre

Vi på Structsales älskar försäljning. Vi drivs av känslan att få växa kundens affär med mätbar marknadsföring och insiktsförsäljning som verktyg. Vi är bäst på att förena sälj, marknad och övriga avdelningar till ETT team, med det gemensamma målet att skapa maximalt affärsvärde för varje investerad krona. Våra kunder är B2B-företag med komplicerade produkter och tjänster. Det innebär långa säljcykler och involvering av många människor innan avslut. För att nå hela vägen fram till insikter som skapar bestående värde måste samarbetet inom hela försäljningsprocessen, sälj och marknad, vara en självklarhet.

 

sales-enablement-structsales-puff

Sales Enablement

Sales Enablement är mer än bara ett trendigt begrepp för oss. Det är en strategi för att lyckas göra fler affärer än någonsin. En modell för att effektivisera säljprocessen och sätta samarbetet i väggarna. Sales Enablement handlar om att minimera friktion och maximera förutsättningarna för att tillsammans nå era försäljningsmål. Att komma igång med Sales Enablement handlar först och främst om att enas kring EN gemensam säljprocess. Det handlar även om att prata samma språk, mäta och optimera samt att hitta den perfekta balansen mellan automation och mänsklig kontakt. Vill du komma igång med Sales Enablement och Sales Development  - vi hjälper dig! 

komplex-b2b-forsaljning-structsales-puff

Komplex B2B-försäljning

Att jobba med komplex B2B-försäljning (Business to Business) skiljer sig från B2C (Business to Consumer) på flera olika sätt. I en komplex B2B-process är det större risk involverat i ett affärsbeslut, samtidigt som en säljprocess kan variera alltifrån 6-36 månader - ibland längre än så. Under en så pass lång process ställs det helt andra krav på säljarna. Att kunna hantera ett flertal påverkare och beslutsfattare (både hos din potentiella kund men även internt på ditt eget företag) är vad som skiljer erfarna säljare inom komplex B2B från övriga.

Här krävs även förmågan att kunna utmana och förflytta kunden ifrån  "good-enough" till en tillräckligt viktig anledning till förändring. Det är din uppgift som säljare att få kunden att inse det han inte vet! 

De mest framgångsrika säljarna inom komplex B2B har en unik förmåga att bygga förtroende och att positionera sig som en rådgivare - oavsett vad de säljer. Dessa moderna säljare har dessutom en nästan medfödd känsla för att kunna balansera på gränsen där kunden känner att det börjar bli tillräckligt obekvämt för att vilja förändra sig - utan att kliva över den.

inbound-marketing-structsales-puff

Inbound Marketing

Inbound Marketing handlar om att veta vem du kommunicerar med, hur och varför. Det handlar om att göra förarbetet så att du vet vilka utmaningar och möjligheter som din målgrupp står inför. I grunden handlar det om att skapa värde för din målgrupp i all kommunikation, precis som i all annan modern försäljning. För oss är Inbound marketing en viktig del i säljprocessen. Den hjälper kunden vidare även när dina säljare inte är på plats rent fysiskt. Inbound marketing skapar affärsmöjligheter digitalt och kan vara din bästa vän inom försäljning. Vill du veta hur ni ska göra för att springa smart och inte bara fort. Vi hjälper dig att komma igång!

föreläsningar-structsales-puff

Föreläsningar

Vår grundare och VD Oliver Lopez föreläser ofta inom de områden där Structsales är aktiva. Oliver anlitas ofta som föreläsare på sälj-och marknadsevent och kickoffer där han pratar om hur man jobbar modernt och framtidssäkrat med sin försäljning och marknadsföring.