http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/Customer%20Logos/Catalyst%20one%20KLAR.jpg

En modell att växa i

Efter att ha haft en dialog i över ett år från första gången vi träffades, kom vi vidare och tog steget i att skapa en skalbar modell för CatalystOne som var framtidssäkrad och förberedd för tillväx under de kommande åren.

En kombination av arbetsmöten och strategiskt arbete både av Structsales konsulter och kunden själv ledde sedan fram till den karta och kompass som CatalystOne nu har som grund för fortsatt affärsutveckling.

Kund

CatalystOne

Utmaning

CatalystOnes utmaning var att börja jobba på ett nytt sätt med sin marknadsföring och försäljning. Att få ihop det digitala med det traditionella säljet var högst upp på agendan.

Process

Vi byggde tillsammans en modell för kunden baserat på vår Unified Business Model. Denna modell utgick ifrån roller, processer och KPI:er hos kund. Allt för att bygga en skalbar organisation inför framtidens agressiva tillväxtmål.

Lösning

Kunden fick en tydlig plan med ansvarsfördelning, målsättning och processer som nu följs av medarbetarna och mappas in i de systemstöd som valdes, HubSpot.