http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/Customer%20Logos/Techdata%20KLAR.jpg

Från produkt till värdefokus

Du som jobbar i eller med företag från it-branschen känner kanske igen utmaningen att inte fastna i dina produkter och tekniska specifikationer. Anledningen till detta är att du som säljare i av it-produkter oftast har god kunskap i just tekniken. 

Att ha stor insikt i sina produkters styrkor och fördelar är en förutsättning för att kunna driva ett bra säljarbetet. Problemet uppstår när vi fortsätter att prata specifikationer och priser/paketering med våra kunder. Den djupa kunskapen i din produkt är värdefull men enbart om du kan omsätta den i värde för din slutkund.

Under hela 2016 stöttade Structsales TechData kring att fokusera på värde och insikter i kunddialogen. De partners till TechData som deltog i detta projekt fick till slut en summering av modern affärsutveckling i de fem nyckelorden som präglade 2016 för TechData och deras partner/kunder: 

  1. Värdeskapande
  2. Relevant
  3. Insiktsskapande
  4. Stöttande
  5. Utmanande

Dessa fem värdeord ligger nu i grunden för TechDatas kommunikation och affärsutveckling.

Utmaning

Att flytta fokus från produkt och pris, till att skapa värde för kunden.

Process

Under hela 2016 stöttade Structsales TechData i den förflyttning som gjordes tillsammans med TechDatas partners.

Lösning

Genom föreläsningar, workshops och arbetsmöten utvecklade Structsales tillsammans med TechData, TechDatas partners.  Resultatet blev ett nytt fokus på insikter och slutvärde för kund och ett modernt sätt att framåt driva sin affärsutveckling på.